Bringing Islamic Financing To Your Doorstep

Kursus Pentadbiran Harta Dalam Islam

Home
5 Day Islamic Banking & Finance Programme @ Sunway Resort Hotel 27 June- 1July 2011
Islamic Equity Instruments/IECM & International IABS 27&28 April@PJ Hilton
Introduction to Islamic Economics & Introduction to Takaful 8 & 9 March PJ Hilton
Fundamental Muamalat & Islamic Corp Financing & Legal Docs
Latest Muamalah in the News
JV with Sabah Law Association- Islamic Corporate Financing & Legal Documents K Kinabalu 10 Aug 2010
Two Day International Sukuk Workshop June 2010
Internationally located Courses ( speaking for Redmoney)
11th & 12th May 2010 Sukuk Workshop JV with Malaysian Institute of Accountants @ PJ Hilton
Fundamental Muamalat Course & Islamic Financing Restructure Workshop 29 & 30 Sept PJ Hilton
13th & 14th April 2010 Fundamental Muamalat & Islamic Financing Restructure Courses
Islamic Corporate Financing & Islamic Legal Documents Course
Two Day International Sukuk Workshop
3 DAY COURSE KUCHING AUG 09
Islamic Financing Restructure Workshop
Writings on the Wall
Will the real Islamic finance please stand up.
Expatriate Anecdotes
SPECIAL 2 DAY COURSE IN AUGUST ONLY
2-day Islamic Bond & ICM Workshop
Kursus Pentadbiran Harta Secara Islam
About Us
Services Provided
Our Clients
Course Participants
Syariah Advisory
One-day ICM Course Module
One-day ICF Course Module
Islamic Corporate Financing & Islamic Legal Documentation
ISLAMIC ASSET BACKED SECURITISATION
Muamalah Course dates
Courses Brochure
Syariah Broking and Modules of other Courses
Muamalah Soft Skills

Enter subhead content here

KURSUS PENTADBIRAN HARTA DALAM ISLAM

Oleh Muamalah Financial Consulting Sdn Bhd

 

TEMPAT: HOTEL PERDANA KOTA BARU KELANTAN          TARIKH: 18 HB JANUARI 2006

 

 

pentadbiran Harta Dalam islam akan mengupas isu-isu:-

 

Pengurusan Dalam Islam

Pimpinan Berethika, Syura, Pemimpin dan yg Dipimpin. Pimpinan Terpuji, Saksyiah. Kerja sebagai Ibadat, Pimpinan Murni.

Konsep Harta

Pandangan Islam terhadap Harta. Hak Milik Allah. Amanah Allah. Definasi Harta, Kaedah Pencarian dan Pentadbiran Harta. Tadbir Urus untuk Mencapai Al-Falah. Konsep Hak Milik Individu dan Hak Milik Awam. Sifat-sifat Mal

Hibah

Konsep Hibah, Peranan Hibah, Aplikasi Hibah dalam Muamalat, Aplikasi Hibah dalam Pentadbiran Harta. Rukun Hibah. Perbezaan dengan Hadiah, Sadaqah dan Ibahah. Syarat Hibah. Lafaz dan Penyerahan. Majlis Hibah. Izin Pemberi Hibah. Izin jelas izin tak jelas. Hibah sebelum Penerimaan Barang. Pembatalan Hibah. Hibah kepada kanak-kanak kecil. Sah dan tak sah Hibah Hibah Bersyarat. Hibah Hak Orang Lain. Pembatalan setelah diterima. Hibah yang tidak boleh ditarik balik. Pemberian mengikut Uruf. Menghadiah kpd Waris waktu sakit. Menghadiah kpd bukan Waris.

 Wakaf

Definasi dan Konsep Wakaf, Wakaf Harta Benda, Peranan Wakaf dalam Sistem Ekonomi, Wakaf Lantai. Ijab Orang yang Mewakaf. Meninfaqkan Harta. Arahan mengamalkan Wakf. Penggunaan Harta Wakf. Hukum dan Syarat Wakf. Sah dan tak sah Wakf Penolakkan Wakf. Jenis Wakf. Wakf al Ahli Wakf al Khayri. Rukun Wakf. Wakf melalui Wasiat Wakf mard al-maut. Kebenaran Waris. Syarat orang yang Berwakf. Jenis Penerima Wakf. Syarat Penerima Wakf. Sighah Wakaf. Qabul Wakf. Akad Wakf.. Barang yang boleh diWakf. Pengawas Wakf. Tugas Nazir.Mutawwalli.Jumlah Wakf diDunia Islam. Penubuhan Awqaf.

Wasiat

Definasi Wasiat, Hukum-hukum Wasiat Beberapa Hukum mengenai Wasiat Tujuan Wasiat Pembahagian Wasiat Bila perlu berWasiat Had Wasiat Siapa boleh menerima Wasiat. Hadith –“Tidak ada hak seseaorang Muslim yg mempunyai sesuatu yang layak diWasiatkan sampai dua malam melainkan hendaklah Wasiatnya ditulis disisi kepalanya.” Wasiat Harta Benda. Wasiat bukan Harta Benda. Wasiat Melakukan Sesuatu. Wasiat keatas Menafaat Harta. Syarat Sah Wasiat. Ijab melalui Kata-kata, Tulisan atau Isyarat. Rukun Wasiat. Wasiat yg Wajib Wasiat yg Sunat. Wasiat yg Harus. Wasiat yg Makruh. Wasiat yg Haram. Wasiat yg boleh ditarik balik. Syarat Wasiat kpd Waris. Kebatalan Wasiat.Orang yg berWasiat. Orang yg menerima Wasiat. Sighah Wasiat. Wasiat sebagai Amanah. Hikmah Wasiat. Wasiat barang tanpa pertukaran nama. Wasiat lisan tanpa saksi. Wasiat kpd Pemegang Amanah (Trustee). Wasiat kpd Penama. Wasiat Kanak-kanak kepada keluarga terdekat

Faraid / Harta Pusaka

Konsep dan Aplikasi Faraid Siapa yang berhak menerimanya Waris,. Rukun Warisan. Syarat Warisan. Waris lelaki. Waris Perempuan. Ashab al-Faraid -4 golongan Lelaki, 8 golongan Perempuan Pecahan2 Pembahagian. Waris Utama. Habuan Baitulmal. Baki Harta selepas Faraid. Isu Umariyyatani. Yang Hilang Kelayakan meWarisi. Harta Sepencarian. Hak istimewa Balu. Harta Syarikat.

Kupasan akan dibuat dengan mengaitkan dengan isu-isu kontemporari yang relevan. 

 

Nota kursus yang mudah difahami akan dibekalkan kepada setiap peserta

 

 

Muamalah Financial Consulting Sdn. Bhd

Block B Unit B-6-7, Megan Avenue ll,12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur

Tel: 03-21618444/ 21618446/ 21618448     Fax: 03-21618445      Website http://muamalahconsulting.tripod.com

 

 

 

MENGENAI KURSUS

 

Kursus 1 hari ini akan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai Pentadbiran Harta dari perspektif Islam. Penceramah yang berpengalaman luas dalam bidang penyelidikan ilmu-ilmu Islam ini akan mengupas isu-isu yang berkaitan dengan Harta atau Mal. Dari isu bagaimana mencari Harta kita akan dibawa dan diterangkan tentang pentadbiran Harta semasa hidup seperti konsep zakat dan hibah sehingga kita kealam yang kekal abadi yang mana  konsep Wasiat, Faraidh dan Wakaf akan dibincangkan. Secara amnya ianya adalah relevan kepada semua lapisan masyarakat baik individu mahupun syarikat kerana semuanya melibatkan isu-isu Harta. Pelaburan dalam amanah saham, caruman ke KWSP, pembayaran zakat Harta dan perniagaan, pengurusan warisan, zakat wang simpanan, kepentingan menulis Wasiat dan lain-lain yang begitu penting didalam hidup kita. Nota lengkap dan mudah didifahami akan dibekalkan kepada setiap Peserta. Kursus komprehensif ini adalah julung-julung kalinya ditawarkan di Malaysia.

 

SIAPA YANG PERLU HADIR

 

q    Individu yang berminat meningkat ilmu didalam pengurusan harta, hukum hakam mal (aset), hibah wakf, wasiat dan faraid.

q    Ketua keluarga didalam menimbang pengurusan warisannya

q    Ahli korporat dan pemilik perniagaan dan Syarikat yang berminat didalam warisan perniagaan dan harta Syarikat

q    Pegawai, Pengurus, dan Pengarah Syarikat-syarikat Swasta

q    Pegawai, Pengurus, dan Pengarah, Jabatan, Agensi Kerajaan, Yayasan-Yayasan, Majlis Kerajaan Tempatan dan Perbandaran

q    Ahli Professional termasuk Peguam yang ingin pendedahan kepada ilmu yang perlu untuk mengurus tuntutan pelanggan mereka

q    Pegawai Undang-Undang Syarikat, Jabatan dan   Agensi Kerajaan

q    Pemegang Amanah

q    Penyelidik, Penasihat Korporat. Perunding,Perancang Kewangan, Akauntan dan Pelajar

q    Lain-lain Organisasi dan Individu yang berminat, Islam atau bukan Islam.

 

 

PENGANJUR

Muamalah Financial Consulting Sdn Bhd (“Muamalah”) ialah sebuah Syarikat yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai Penasihat Syariah kepada Pengeluaran Bon Islam dan Tabung Amanah Islam. Ia merupakan gabungan Pakar Syariah dan Ahli Perbankan / Kewangan Islam. Antara Kursus lain yang disampaikan oleh Konsultan-Konsultan syarikat Muamalah ialah Pengurusan Murni, Pembiayaan Korporat & Dokumentasi Undang-Undang Secara Islam, Bon & Pasaran Modal Islam, Pembrokeran Saham Secara Islam dan Pengsekuritian Aset Secara Islam.

YURAN KURSUS

 

RM300 SETIAP PESERTA

Bayaran adalah termasuk makan tengahari, kudapan pagi dan petang dan Nota Kursus.Organisasi yang menghantar empat (4) peserta ke kursus ini adalah layak untuk mendapat 10% diskaun.

 

PEMBAYARAN

 

Bayaran boleh dibuat dengan cek berpalang / bank draf atas nama Muamalah Financial Consulting Sdn Bhd. Resit bayaran akan dikeluarkan selepas bayaran diterima. Bayaran hendaklah dibuat semasa penghantaran borang pendaftaran untuk menetapkan tempat dan ianya perlu dibuat selewat-lewatnya seminggu sebelum tarikh kursus.

 

PEMBATALAN & PENGGANTIAN

 

Pengganti adalah dibenarkan jika peserta tidak dapat hadir. Bagi pembatalan yang diterima seminggu sebelum tarikh kursus, 50% yuran akan dikembalikan. Pembatalan 2 minggu dari tarikh kursus yuran sepenuhnya akan dikembalikan.

PROFIL PENCERAMAH

(Penasihat Syariah Muamalah)

Ustaz Md Zaki Ab Manan, 55, memiliki Ijazah Sarjana dalam bidang Syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Master of Philosophy dari University of London. Memulai karier beliau diPusat Penyelidikan Islam, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, pengalaman kerja Ustaz Zaki meliputi Jabatan Ugama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Kemajuan Islam Kota Kinabalu Sabah, Bahagian Penerbitan, JAKIM Pusat dan Institut Latihan Islam, Malaysia, Bangi. Seorang Pakar Penyelidik Syariah didalam Kehalalan barang-barang pemakanan, kapsul, kosmetik dan barang bersumberkan haiwan Ustaz Zaki sering dijemput didalam Forum-forum TV dan Radio selain memberi Syarahan diJabatan-Jabatan Kerajaan dan INTAN. Ustaz Zaki juga pembentang kertas kerja diSeminar dan Persidangan Islam Antarabangsa selain terlibat dalam Jawtankuasa Tarbiah dan Lujnah Syariah Koperasi Muslimin didalam urusan muamalat dan perniagaan.

 

 

 

 

 

JADUAL PROGRAM

 

8.30 am                   -  Pendaftaran

 

9.00 am – 9.30 am  Pengurusan Dalam Islam

Pimpinan Berethika, Syura, Pemimpin dan yg Dipimpin. Pimpinan Terpuji, Saksyiah. Kerja sebagai Ibadat,Pimpinan Murni.

 

9.30 am – 10.45 am –

Konsep Harta

Pandangan Islam terhadap Harta. Hak Milik Allah. Amanah Allah. Definasi Harta, Kaedah Pencarian dan Pentadbiran Harta. Tadbir Urus untuk mencapai Al-Falah. Konsep Hak Milik Individu dan Hak Milik Awam. Sifat-sifat Mal

 

10.45 am – 11.00 am – Rehat / Kudapan

 

 

11.0 am – 12.00 noon - Hibah

Konsep Hibah, Peranan Hibah, Aplikasi Hibah dalam Muamalat, Aplikasi Hibah dalam Pentadbiran Harta. Rukun Hibah. Perbezaan dengan Hadiah, Sadaqah dan Ibahah. Syarat Hibah. Lafaz dan Penyerahan. Majlis Hibah. Izin  Pemberi Hibah. Izin jelas izin tak jelas. Hibah sebelum Penerimaan Barang. Pembatalan Hibah. Hibah kepada kanak-kanak kecil. Sah dan tak sah Hibah Hibah Bersyarat. Hibah Hak Orang Lain. Pembatalan setelah diterima. Hibah yang tidak boleh ditarik balik. Pemberian mengikut Uruf. Menghadiah kpd Waris waktu sakit. Menghadiah kpd bukan Waris.

 

12.00 noon – 1.00 pm - Wakaf

Definasi dan Konsep Wakaf, Wakaf Harta Benda, Peranan Wakaf dalam Sistem Ekonomi, Wakaf Lantai. Ijab Orang yang Mewakaf. Meninfaqkan Harta. Arahan mengamalkan Wakf. Penggunaan Harta Wakf. Hukum dan Syarat Wakf. Sah dan tak sah Wakf Penolakkan Wakf. Jenis Wakf. Wakf al Ahli Wakf al Khayri. Rukun Wakf. Wakf melalui Wasiat Wakf mard al-maut. Kebenaran Waris. Syarat orang yang Berwakf. Jenis Penerima Wakf. Syarat Penerima Wakf. Sighah Wakaf. Qabul Wakf. Akad Wakf.. Barang yang boleh diWakf. Pengawas Wakf. Tugas Nazir.Mutawwalli. Jumlah Wakf diDunia Islam. Penubuhan Awqaf.

 

1.00 pm – 2.00 pm –  Makan Tengahari / Zohor

 

 

 

 

2.00 pm – 3.30

 

Wasiat

 

Definasi Wasiat, Hukum- hukum Wasiat Beberapa Hukum mengenai Wasiat Tujuan Wasiat Pembahagian Wasiat Bila perlu berWasiat Had Wasiat Siapa boleh menerima Wasiat. Hadith –“Tidak ada hak seseaorang Muslim yg mempunyai sesuatu yang layak diWasiatkan sampai dua malam melainkan hendaklah Wasiatnya ditulis disisi kepalanya.” Wasiat Harta Benda. Wasiat bukan Harta Benda. Wasiat Melakukan Sesuatu. Wasiat keatas Menafaat Harta. Syarat Sah Wasiat. Ijab melalui Kata-kata, Tulisan atau Isyarat. Rukun Wasiat. Wasiat yg Wajib Wasiat yg Sunat. Wasiat yg Harus. Wasiat yg Makruh. Wasiat yg Haram. Wasiat yg boleh ditarik balik. Syarat Wasiat kpd Waris. Kebatalan Wasiat.Orang yg berWasiat. Orang yg menerima Wasiat. Sighah Wasiat. Wasiat sebagai Amanah. Hikmah Wasiat. Wasiat barang tanpa pertukaran nama. Wasiat lisan tanpa saksi. Wasiat kpd Pemegang Amanah (Trustee). Wasiat kpd Penama. Wasiat Kanak-kanak kepada keluarga terdekat

 

 

3.30pm – 3.45pm Rehat / Kudapan

 

3.45pm – 5.15

Faraid / Harta Pusaka

Konsep dan Aplikasi Faraid Siapa yang berhak menerimanya, Waris, Rukun Warisan. Syarat Warisan. Waris lelaki. Waris Perempuan. Ashab al-Faraid -4 golongan Lelaki, 8 golongan Perempuan Pecahan2 Pembahagian. Waris Utama. Habuan Baitulmal. Baki Harta selepas Faraid. Isu Umariyyatani. Yang Hilang Kelayakan meWarisi. Harta Sepencarian. Hak istimewa Balu. Harta Syarikat.

 

Sesi soal jawab

 

5.15 pm - Bersurai

Enter supporting content here

Muamalah Financial Consulting Sdn Bhd(494989-H)
17-1, First Floor, D'Bayu, Jalan Serambi U8/21,
Bukit Jelutong, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia 
Tel:+603 7842 5187, +6012 212 5405 Fax:+603 7842 5201, +603-7847 3214
email : muamalah_consulting@hotmail.com